Ezeldijk

Diest

Curon ontwikkelde in een partnership met Ezeldijk Development in het centrum van Diest, op de voormalige terreinen van schoenenfabrikant ‘Shoe Post’, een zorgcampus bestaande uit een woonzorgcentrum, Grand Café, en 45 assistentiewoningen verspreid over 3 gebouwen. Deze zorgontwikkeling is een onderdeel van de totale herbestemming van de site waarbij een bijzondere aandacht uitging naar de algehele kwalitatieve gebiedsontwikkeling met aandacht voor groen en water. Zo werd de Demer terug opengelegd zodoende heeft het woonzorgcentrum met zicht op het park en vijver.

“De bouw van woonzorgcentrum Ezeldijk is een onderdeel van de totaalontwikkeling van de site met bijzondere aandacht voor groen en water.”

OPGELEVERD

Locatie Bogaardenstraat 13 - 3290 Diest
Programma Woonzorgcentrum met 105 kamers
47 assistentiewoningen
Grand Café 300m²
Ondergrondse parking
Bouwheer THV Ezeldijk Development - Curon
Ontwerper ELD Architects
Realisatie april 2016